35.925, E

Motie-Vendrik (GroenLinks) c.s. over het op korte termijn ontwikkelen van een herstelplan voor de culturele en creatieve sectorIn deze motie wordt de regering verzocht op korte termijn een herstelplan voor de culturele en creatieve sector te ontwikkelen en daar bij te overwegen financiering uit het Europese herstelprogramma in te zetten.Kerngegevens

nummer 35.925, E
ingediend 16 november 2021
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 23 november 2021 aangenomen. Fractie-Nanninga, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66 en PvdD stemden voor.
indiener(s) C.C.M. Vendrik (GroenLinks)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
F.J.M. Crone (PvdA)
H.M. Prast (PvdD)
A.C.M. Raven (OSF)
dossier(s) Miljoenennota 2022 (35.925)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
uitvoeringsstatus uitgevoerd


Uitvoering