Dinsdag 13 september 2022, commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: VERGADERING IS AANSLUITEND AAN IWO)

4.33118 / 34986, EA en EC

Motie-Janssen (SP) c.s. over ongelakte versie beslisnota bij de brief over de kritische tijdslijn Omgevingswet; Brief van de minister voor VRO over de ongelakte versie van de beslisnota bij de brief over de kritische tijdslijn; Omgevingsrecht

Bespreking


7.Mededelingen en informatie

8.Rondvraag


Korte aantekeningen