33.118 / 34.986, EA

Motie-Janssen (SP) c.s. over ongelakte versie beslisnota bij de brief over de kritische tijdslijn OmgevingswetIn deze motie wordt de regering verzocht de ongelakte versie van de van de beslisnota bij de brief over de kritische tijdslijn Omgevingswet terstond aan de Eerste Kamer te zenden zodat deze informatie betrokken kan worden bij de tweede termijn van het onderhanden debat.Kerngegevens

nummer 33.118 / 34.986, EA
ingediend 28 juni 2022
bij debat naar aanleiding van mondeling overleg Omgevingswet
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 5 juli 2022 aangenomen. De fractie van de ChristenUnie stemde tegen.
indiener(s) R.A. Janssen (SP)
mede ondertekend door I.A. Bezaan (PVV)
M.C.T. Fiers (PvdA)
S.M. Kluit (GroenLinks)
N.K. Koffeman (PvdD)
H. Otten (Otten)
dossier(s) Invoeringswet Omgevingswet (34.986)
Omgevingsrecht (33.118)
behandelende commissie(s) commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
uitvoeringsstatus uitgevoerd


Uitvoering