Dinsdag 5 juli 2022, Commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Fit for 55-pakket

Brieven van de Europese Commissie van 17 maart 2022 (35912 / 35921, E) en van 16 maart 2022 (35912, D)

Procedure

4.Rondvraag


Korte aantekeningen