35.912

EU-voorstel "Fit for 55" : het EU-klimaatstreefdoel voor 2030 bereiken op weg naar klimaatneutraliteit - COM(2021)550Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van de Commissiemededeling "Fit for 55": het EU-klimaatstreefdoel voor 2030 bereiken op weg naar klimaatneutraliteit, en de daarbij behorende wetgevende voorstellen.

Voor meer informatie: E210025 Voorstel voor een verordening tot oprichting van een sociaal klimaatfonds (COM(2021)568)


Kerngegevens

begonnen

20 september 2021

titel

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: “Fit for 55”: het EU-klimaatstreefdoel voor 2030 bereiken op weg naar klimaatneutraliteit

Documenten

17