Dinsdag 7 juni 2022, Commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
Agenda

1.Vaststellen agenda

Aansluitend aan de combi-vergadering EZK/LNV-FIN

4.Sociaal Klimaatfonds

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor K&E inzake het voorstel voor een verordening tot oprichting van een Sociaal Klimaatfonds; EU-voorstel "Fit for 55" : het EU-klimaatstreefdoel voor 2030 bereiken op weg naar klimaatneutraliteit - COM(2021)550

Bespreking verslag nader schriftelijk overleg
5.Rondvraag


Korte aantekeningen