Dinsdag 7 juni 2022, commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Financiën (FIN)
Agenda

1.Vaststellen agenda

Aansluitend aan de combi-vergadering EZK/LNV-VWS

3.Rondvraag


Korte aantekeningen