Korte aantekeningen vergadering commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Financiën (FIN) van 7 juni 2022
1. 35976

Tijdelijke wet Nationaal Groeifonds

De commissies brengen eindverslag uit en melden het wetsvoorstel aan voor plenair debat - zo mogelijk op 21 juni 2022.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk