Dinsdag 10 mei 2022, Commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Europese voorstellen inzake methaanemissies en gasmarkten - Fit for 55-pakket

Procedure3.Rondvraag


Korte aantekeningen