Korte aantekeningen vergadering Commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 10 mei 2022
1. Europese voorstellen inzake methaanemissies en gasmarkten - Fit for 55-pakket

De commissies besluiten op 24 mei 2022 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering n.a.v. de voorstellen COM (2021) 803, COM(2021)804 en COM(2021)805.
Tevens besluiten zij de brief van de minister van K&E inzake de onafhankelijkheid van Russische olie, kolen en gas met behoud leveringszekerheid (29.023/36.059, Q) hier niet bij te betrekken.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk