Dinsdag 10 mei 2022, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Agenda

1.Vaststellen agenda

Aansluitend aan de combi-vergadering EZK/LNV-IWO

3.Duurzame financiering (taxonomie)

Verslag schriftelijk overleg (35921, B) en brief van de minister K&E van 4 mei 2022 (35921, C)

Bespreking verslag schriftelijk overleg

8.Verlaging afromingspercentage bij overgang fosfaatrechten

Brief van de minister van LNV van 21 april 2022 (35949, E)

Bespreking

11.Rondvraag


Korte aantekeningen