Verslag van de vergadering van de commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), voor Koninkrijksrelaties (KOREL), voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV), voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) , voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) op 25 januari 2022Video-vergadering

Datum: 25 januari 2022
Aanvang: 14.15 uur
Sluiting: 14.45 uur
Locatie: Teams
Voorzitter: Klip-Martin
Griffier: Van Dooren

Van deze vergadering is geen videoregistratie.


Besluitpunten