Dinsdag 14 december 2021, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 17:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS, AANSLUITEND AAN BIZA + IWO)

3.
28750, I

Brief van de minister van BZK over de rol van provincies in processen van gemeentelijke herindeling en over andere aspecten van gemeentelijke herindelingen; Gemeentelijke herindeling

Bespreking

5.
34430 / C, AC

Brief van de staatssecretaris van BZK ter aanbieding van de eindrapportage van de brede evaluatie van de organisatiekaders voor rijksorganisaties op afstand; Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten

Bespreking

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen