Dinsdag 30 november 2021, commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 17:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

Agenda is HERZIEN vanwege wijziging agendapunt 5

3.
Inzet vaccins buitenland (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Brief van de minister van VWS van 15 november 2021 (35526 / 25295, CR)

Inbreng schriftelijk overleg

4.
35526 / 25295, CW (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, EZK/LNV en OCW)

Brief van de minister van VWS ter aanbieding van de regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met enkele verzwaringen, waaronder een verplichte sluitingstijd en de stand van zaken COVID-19; Infectieziektenbestrijding

Bespreking stand van zakenbrief covid-19

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen