Dinsdag 9 november 2021, commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 18:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

Agenda is HERZIEN wegens toevoeging agendapunt 6

3.
35526 / 25295, CN (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW)

Brief van de minister van VWS ter aanbieding van regelingen tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met de verbrede inzet van coronatoegangsbewijzen en een uitbreiding van de mondkapjesverplichting in verband met de toevoeging van enkele uitzonderingen op de inzet van coronatoegangsbewijzen bij en de sluitingstijd van eet- en drinkgelegenheden, testverplichtingen en de quarantaineplicht en over de stand van zaken Covid-19; Infectieziektenbestrijding

Bespreking stand van zakenbrief

5.
35526 / 25295,..... (nog niet gepubliceerd) (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

Brief van de minister van VWS van 5 november 2021 ter aanbieding van de ministeriële regeling inzake het blokkeren van coronatoegangsbewijzen

Bespreking

6.
35538, W en Y (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Brief van de minister van VWS over advies van de Gezondheidsraad over verantwoorde inzet van apps voor publieke gezondheid; Brief van de staatssecretaris van VWS met het kabinetsstandpunt over het advies van de Gezondheidsraad over verantwoorde inzet van apps voor publieke gezondheid; Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

Inbreng schriftelijk overleg

8.
Rondvraag


Korte aantekeningen