Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 9 november 2021
1. 35899 (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19

De commissies besluiten inbreng voor verslag te leveren op 12 november 2021 12.00 uur. Onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de in het verslag gestelde vragen, stellen zij voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te laten plaatsvinden op 23 november 2021.

De commissies besluiten tevens een brief aan de Tweede Kamer en aan de minister van VWS te sturen over de termijn van behandeling van het wetsvoorstel tot heden. Zij stemmen in met verzending van de geagendeerde conceptbrieven.

2. 35526 / 25295, CN (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW)

Brief van de minister van VWS ter aanbieding van regelingen tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met de verbrede inzet van coronatoegangsbewijzen en een uitbreiding van de mondkapjesverplichting in verband met de toevoeging van enkele uitzonderingen op de inzet van coronatoegangsbewijzen bij en de sluitingstijd van eet- en drinkgelegenheden, testverplichtingen en de quarantaineplicht en over de stand van zaken Covid-19; Infectieziektenbestrijding

De commissies besluiten de brief van de minister van VWS van 2 november 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

3. 35526 / 25295, CO (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, IWO, EZK/LNV en OCW)

Brief van de minister van VWS ter aanbieding van de regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met de verbrede inzet van coronatoegangsbewijzen en een uitbreiding van de mondkapjesverplichting; Infectieziektenbestrijding

De commissies besluiten de brief van de minister van VWS van 4 november 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

4. 35526 / 25295, CP (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

Brief van de minister van VWS van 5 november 2021 ter aanbieding van de ministeriƫle regeling inzake het blokkeren van coronatoegangsbewijzen

De commissies besluiten de brief van de minister van VWS van 5 november 2021 te betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19 (35899).

5. 35538, W en Y (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Brief van de minister van VWS over advies van de Gezondheidsraad over verantwoorde inzet van apps voor publieke gezondheid; Brief van de staatssecretaris van VWS met het kabinetsstandpunt over het advies van de Gezondheidsraad over verantwoorde inzet van apps voor publieke gezondheid; Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

De commissies zien af van het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg ten aanzien van de brief van de minister van VWS van 12 juli 2021 en de brief van de staatssecretaris van VWS van 19 oktober 2021. De brieven worden daarmee voor kennisgeving aangenomen.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer