Dinsdag 12 oktober 2021, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 16:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

2.
35513

Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen

Inbreng voor het nader voorlopig verslag

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen