Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 12 oktober 2021
1. 35513

Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem)

2. 35424, S

Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

De commissie stemt in met de conceptcommissiebrief aan de minister van BZK.

3. 35578, K en 34373 c.a., N

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot de volgende vergadering.

4. T03195

Toezegging Toezenden Evaluatie Woningbouwimpuls (35.518/ 35.488/35.516)

De commissie besluit de status van toezegging T03195 als voldaan aan te merken en de brief van 8 oktober 2021 van de minister voor kennisgeving aan te nemen.

5. Mededelingen en informatie

De commissie overweegt werkbezoeken aan de AIVD en de toezichthouders TIB en CTIVD af te leggen inzake het regelgevende kader van de voorgenomen wijziging van de Wiv 2017.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman