Dinsdag 30 maart 2021, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 15:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35669

Incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 inzake de herijking van het Steun- en herstelpakket

Nadere procedure

3.
35570 XV, G

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de stand van zaken van de armoede- en schuldenaanpak; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021

Inbreng voor schriftelijk overleg

4.
35420, AK

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over dilemma's in de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW); Noodpakket banen en economie

Bespreking brief 'Dilemma's in de NOW'

5.
21.501-31 EK, AI

Brief van de minister van SZW inzake verslag videoconferentie informele Raad WSBVC van 15 maart 2021; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

Bespreking verslag videoconferentie informele Raad WSBVC van 15 maart 2021

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen