Dinsdag 12 januari 2021, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 16:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

3.
34325

Brief van de initiatiefneemster over FNV-onderzoek naar verdringing en met het verzoek de behandeling van het initiatiefvoorstel te hervatten; Initiatiefvoorstel-Van Kent Wet verdringingstoets

Bespreking brief 34325, I en bijlage

4.
Toezegging Regeling vervroegde uittreding (RVU)

Brief van de minister van SZW over de vertraging van de publicatie van de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU); Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Bespreking brief en status toezegging

5.
Mededelingen en informatie6.
Rondvraag


Korte aantekeningen