Maandag 14 december 2020, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 11:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 11 december jl jl. van de commissiestaf heeft ontvangen

3.
35555, D

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de spoedeisendheid van het voorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen; Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Bespreking brief minister SZW d.d. 11 december 2020

4.
Rondvraag


Korte aantekeningen