Dinsdag 24 november 2020, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 16:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

4.
34073, E

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de evaluatie van de Wet Werken na de AOW en over het ontwerpbesluit waarmee het overgangsrecht in die wet wordt beëindigd; Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Bespreking brief minister SZW inzake evaluatie Wet Werken na de AOW en ontwerpbesluit beëindiging overgangsrecht

5.
35074, U

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over werken als zelfstandige (Zesde voortgangsbrief); Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

Bespreking brief minister SZW over uitwerking maatregelen "Werken als zelfstandige"

7.
33981 / 34352, P

Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met een reactie op het onderzoek voor Cedris over de tellingen van de banenafspraak; Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Bespreking brief staatssecretaris SZW reactie Cedris-onderzoek naar telling banenafspraak

8.
COM(2020)682

Voorstel voor een richtlijn over adequate minimumlonen in de EU

Procedure

9.
21.501-31, AD

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake Geannoteerde agenda Informele Raad WSBVC van 3 december 2020; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

11.
Rondvraag


Korte aantekeningen