Dinsdag 14 januari 2020, Commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 13:50 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

NB: Dit is een aansluitende vergadering die mogelijk eerder kan beginnen

3.
32317, KN

Brief van de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid inzake verslag van de JBZ-raad 2-3 december 2019

Bespreking

4.
35300 VI / 34964, F en 35300 VI / 34964, L

Bespreking

5.
32317, KM

Verslag van een schriftelijk overleg inzake geannoteerde agenda JBZ-Raad 7-8 oktober 2019; JBZ-Raad

Bespreking

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen