35.000 VI, I

Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over een ex ante uitvoeringstoetsIn deze motie wordt de regering verzocht om voorafgaand aan de inwerkingtreding van de AMVB een ex ante uitvoeringstoets uit te voeren bij zowel de immigratiedienst als de rechterlijke macht om vast te stellen of de gestelde doelen daadwerkelijk worden gediend met de voorgenomen afbouw van rechtsbijstand zonder aantasting van de zorgvuldigheid.

Tevens wordt de regering verzocht de Kamer te informeren over de uitkomsten van deze uitvoeringstoets, voorzien van een conclusie over de wenselijkheid om al dan niet over te gaan op de afschaffing van de eerste twee fasen van rechtsbijstand.Kerngegevens

nummer 35.000 VI, I
ingediend 18 december 2018
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 18 december 2018 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en D66 stemden voor.
indiener(s) M.H.A. Strik (GroenLinks)
mede ondertekend door M.H. Bikker (ChristenUnie)
H. ten Hoeve (OSF)
N.K. Koffeman (PvdD)
J.G. Nagel (50PLUS)
J.E.A.M. Nooren (PvdA)
H.W. Overbeek (SP)
C.P.W.J. Stienen (D66)
dossier(s) Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (35.000 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor voor I&A/JBZ heeft een verslag van een schriftelijk overleg gevoerd met de staatssecretaris van J&V over de reactie op het rapport van de Commissie-Van Zwol en de impactanalyses in verband met de herziening van de regels voor vergoeding van rechtsbijstand in asielzaken (EK 35.300 VI / 34.964, AI) hierbij worden de toezeggingen T02544 en T02713 en de uitvoering van motie-Strik c.s. betrokken.