Dinsdag 10 mei 2011 14.15 uur, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)nadere procedure

bespreking

  • brief van de staatssecretaris van VWS van 15 april 2011 inzake Voorhang Besluit beleidsinformatie jeugdzorg 2011  (TK 31839, nr. 103 en bijlage)

bespreking

  • brief van de minister van VWS van 26 april 2011 over Zorg die loont: advies inzake invulling van het B-segment (TK 32.620, nr. 9 en bijlage)

bij

bespreking

  • brief van de minister van VWS van 26 april 2011 in reactie op brief van 5 april 2011 over de Vierde voortgangsrapportage Wtcg (TK 31.706, nr. 43) (EK 31.706, T)

voorbespreking

  • mondeling overleg met de minister van VWS op 10 mei 2011

Vergaderstukken