Dinsdag 10 mei 2011 16.00 - 17.30 uur, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)



mondeling overleg

met de minister van VWS naar aanleiding van haar brief van 11 april 2011 (EK 31.466, Z en bijlage 1, bijlage 2 en bijlage 3)

bij