Dinsdag 12 april 2011 15.45 uur, commissies JBZ-Raad, BZK/AZ, Justitie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW) en VWS/JGbespreking conceptbrief over het

schriftelijk overleg met de regering ter voorbereiding op het beleidsdebat 'de rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling' op 17 mei 2011


Vergaderstukken