Maandag 21 februari 2011 16.00 - 20.00 uur, commissies JBZ-Raad, BZK/AZ, Justitie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW) en VWS/JGexpertmeeting "De rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling" ter voorbereiding van het debat op 17 mei 2011 in het kader van het rapport van de commissie-Brouwer-Korf

Agenda:

16.00 - 18.00 uur:

welkomstwoord en inleiding door de vijf deskundigen gevolgd door een eerste vragen- en discussieronde:

Organisaties -genodigden:

Inleiding over:

WRR - Corien Prins

Project 'Beleid, informatie en technologie' : de rol en verantwoordelijkheid van de overheid bij de inzet van ICT.

Rathenau Instituut- Geert Munnichs en Jan Staman

Publicatie 'Databases. Over ICT-beloftes, informatiehonger en digitale autonomie' : de kansen en de grenzen van het gebruik van databases.

Cbp - Jacob Kohnstamm

Nationale ontwikkelingen wat betreft het gebruik van persoonsgegevens en de privacy van burgers.

European Data Protection Supervisior (EDPS) - Peter Hustinx

Europese politieke ontwikkelingen/ rechtspraak op het gebied van privacy en het gebruik van persoonsgegevens.

Algemene Rekenkamer - Thomas Meijer, Ellen van Schoten en Thomas Wijsman

Toelichting naar aanleiding van de ICT-onderzoeken van de Algemene Rekenkamer.

18.00 - 18.30 uur:

pauze

18.30 - 20.00 uur:

vragen/discussie per thema: o.a. doelbinding, de kwaliteit van ICT-ontwerpen/ databestanden bij de overheid, bescherming van persoonsgegevens en rechtsbeschermingVergaderstukken