Dinsdag 8 februari 2011 14.15 uur, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)



vaststelling brief inzake het wetsvoorstel

bespreking

verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 februari 2011 inzake de actualiteiten op het gebied van de Nederlandse bloedvoorziening (EK 29.447, C) in het kader van de


Vergaderstukken