Dinsdag 14 december 2010 14.00 uur, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)bespreking

  • brief van de minister van VWS van 30 november 2010 over de Voortgangsrapportage landelijke infrastructuur voor gegevensuitwisseling in de zorg (derde kwartaal 2010) (TK 27.529, nr. 62)

bespreking

  • briefPDF-document van de minister van VWS van 8 december 2010 over Actualiteiten Nederlandse bloedvoorziening

bespreking inventarisatie

  • beleidsdebat 2011 over het rapport van de commissie Brouwer-Korf

Vergaderstukken