Dinsdag 7 december 2010 15.15 uur, commissies JBZ-Raad, BZK/AZ, Justitie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW) en VWS/JGbespreking

voorstel voor het houden van een beleidsdebat over digitale dataopslag en uitwisseling (Elektronische Patientendossier / Elektronische Leerlingendossier / Elektronisch Kinddossier) privacy


Vergaderstukken