Dinsdag 16 november 2010 16.45 uur, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)voorbereidend onderzoek

bespreking

notitie naar aanleiding van brieven van de minister van VWS van 22 april 2010 en van 2 juli 2010 over wanbetalersmaatregelen (EK 31.736, G en EK 31.736, H) inzake toezegging T01058 bij

procedure

E100062: Wetgevings- en werkprogramma 2011 (WWP 2011) van de Europese Commissie: selectie van prioritaire dossiers


Vergaderstukken