Dinsdag 14 september 2010 15.00 uur, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)voorbereidend onderzoek

bespreking

  • verslag van een schriftelijk overleg van de commissie voor VWS/JG met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de voorhang van de voorgenomen aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit (EK 29.248, I)
  • brief (TK 29.248, nr. 127) van de minister van VWS van 30 juni 2010 (met bijlage 1 en bijlage 2): reactie uitvoeringstoets beheersmodel medisch specialisten
  • brief (TK 29.248, nr. 125) van de minister van VWS van 29 juni 2010 inzake voorhang medisch specialistische zorg 2011
  • brief (TK 29.248, nr. 129) van de minister van VWS van 14 juli 2010 (met bijlage 1, bijlage 2 en bijlage 3) inzake voorhang bekostiging dure medisch-specialistische geneesmiddelen en zijn brief van 10 september 2010 tot intrekking van deze voorhang
  • brief van de minister van VWS van 8 september 2010 inzake Overgangsregeling kapitaallasten: inventarisatie NZa (EK 29.248, J met bijlage

bespreking

  • brief van de minister van VWS van 16 augustus 2010 inzake de overheveling middelen uit ziekenhuisbudgetten naar Fonds Ziekenhuis Opleidingen (TK 29.282, 104 Herdruk)

bespreking

bespreking

  • brief van de minister van VWS van 24 augustus 2010 (EK 31.317, D) inzake toezegging T00993 over mantelzorg en vrijwillige inzet 2008-2011

bespreking


Vergaderstukken