Dinsdag 18 mei 2010 14.45 uur, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)bespreking

intrekking van de motie-Slagter-Roukema (SP) c.s. inzake tandartszorg illegalen (EK 31.249, E),

ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel

bespreking

schriftelijk overleg in de Tweede Kamer (TK 32.123 XVI, nr. 131)PDF-document over de voorhang zorgtoeslag

bespreking

brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 mei 2010 (EK 29.248, G) in reactie op de brief van de commissie van 27 april 2010 inzake voorhang overgangsregeling kapitaallasten

bespreking

conceptbrief naar aanleiding van de briefPDF-document van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 april 2010 (TK 29.248, nr. 117) inzake voorhang beheersingsmodel medisch specialisten

bespreking

brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 mei 2010 (EK 29.247, F met bijlage) naar aanleiding van toezegging T01103 van 23 oktober 2009 inzake BTW-aspecten detachering ondersteunend personeel huisartsen


Vergaderstukken