T01103

Toezegging BTW-afdracht (29.248/29.247)De minister van VWS zal op korte termijn overleg voeren met de staatssecretaris van Financiën over de mogelijke knelpunten met betrekking tot de BTW-afdracht en zal de Kamer hierover informeren.


Kerngegevens

Nummer T01103
Status voldaan
Datum toezegging 3 november 2009
Deadline 1 juli 2010
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)
Soort activiteit Schriftelijk overleg
Categorie brief/nota
Onderwerpen Diagnose Behandeling Combinaties
BTW
Kamerstukken Diagnose Behandeling Combinaties (DBC's) (29.248)


Uit de stukken

Kamerstukken I 2009-2010, C,  blz. 7

Minister Klink:

Voor gedetailleerde inhoudelijke vragen, wil ik graag verwijzen naar mijn collega van Financiën. Maar mijns inziens is de BTW-afdracht geen belemmering voor het van start gaan met het leveren van kwalitatief goede integrale zorg op basis van de zorgstandaarden, via keten-DBCs. Sterker nog, het is een plicht naar de burger en de patiënt om hier mee te gaan starten en de ontwikkeling voort te zetten. Bovendien, zoals ik al eerder zei, zijn er al veel partijen die graag vanaf 2010 willen beginnen. Deze zullen waarschijnlijk sowieso bekostiging via de innovatie-beleidsregel bij de NZa gaan aanvragen. Dit verandert niets voor de BTW-problematiek. Ook dan zou namelijk de BTW-afdracht, afhankelijk van de wijze waarop partijen hun zorg organiseren, een issue kunnen zijn. Ik zeg u in ieder geval toe dat ik op zeer korte termijn dit onderwerp – dat speelt breed in de zorg – met de Staatssecretaris van Financiën zal oppakken. Zo spoedig mogelijk zal ik uw Kamer informeren of en zo ja, welke oplossing kan worden geboden voor de knelpunten die vanuit uw Kamer zijn gesignaleerd.


Brondocumenten


Historie