Dinsdag 11 mei 2010 15.00 uur, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)procedure

bespreking

briefPDF-document van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 mei 2010 inzake de behandeling van het 

bespreking

briefPDF-document van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 april 2010 inzake aanbieding rapporten medisch specialisten

bespreking

briefPDF-document van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 april 2010 inzake voorhang beheersingsmodel medisch specialisten

bespreking

brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 april 2010 (EK 31.736, G) naar aanleiding van toezegging T01058 inzake onderzoek privaatrechtelijk regime wanbetalers


Vergaderstukken