Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen op het terrein van Binnenlandse Zaken (inclusief Wonen, Rijksvastgoed en Rijksdienst), Algemene Zaken en het Koninklijk Huis.

Dit betreft bijvoorbeeld voorstellen inzake de bestuurlijke indeling, het kiesrecht, ambtenarenzaken en overheidspensioenen, grondwetsherzieningen en volkshuisvesting. De commissie bereidt onder meer de behandeling van de begrotingen van Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en het Huis van de Koning voor.

Voorzitter van de commissie is B.O. (Boris) Dittrich (D66). Ondervoorzitter van de commissie is P. (Peter) Nicolaï (PvdD).

Griffier van de commissie is F.J. (Fred) Bergman.

Wilt u contact opnemen met de commissie, dan kunt u een bericht sturen aan postbus@eerstekamer.nl. Graag in de onderwerpregel aangeven dat uw bericht bestemd is voor de commissie BiZa/AZ.

Tot 9 juni 2015 was de afkorting van deze commissie BZK/AZ: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ).

Op deze pagina treft u de nationale onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De Europese activiteiten vindt u op de commissiepagina van de commissie BiZa/AZ op de Europapoort.


Kamerleden sorteren op:


Leden

Mr. I.A. Bezaan
PVV, Eerste Kamer
Anciënniteit: 429 dagen

E. van der Burg
VVD, Eerste Kamer
Anciënniteit: 429 dagen

J. Dessing
FVD, Eerste Kamer
Anciënniteit: 429 dagen

Mr.drs. H. Doornhof
CDA, Eerste Kamer
Anciënniteit: 429 dagen

Dr. P.M.L. Frentrop
FVD, Eerste Kamer
Anciënniteit: 429 dagen

G. Gerbrandy
OSF, Eerste Kamer
Anciënniteit: 429 dagen

L.P. van der Linden MSc.
FVD, Eerste Kamer
Anciënniteit: 429 dagen

Drs. H.J. Meijer
VVD, Eerste Kamer
Anciënniteit: 429 dagen

A. Nanninga
FVD, Eerste Kamer
Anciënniteit: 429 dagen

Prof.mr. P. Nicolaï
PvdD, Eerste Kamer
ondervoorzitter
Anciënniteit: 429 dagen

M.J. Verkerk
ChristenUnie, Eerste Kamer
Anciënniteit: 429 dagen

J.W.E. de Vries
Fractie-Otten, Eerste Kamer
Anciënniteit: 429 dagen

Drs. R. Wever
VVD, Eerste Kamer
Anciënniteit: 702 dagen

Drs. T. Klip-Martin
VVD, Eerste Kamer
Anciënniteit: 1493 dagen

Mr. M.H.H. Baay-Timmerman
50PLUS, Eerste Kamer
Anciënniteit: 1551 dagen

Mr.drs. M.M. de Boer
GroenLinks, Eerste Kamer
Anciënniteit: 1892 dagen

A.W.J.A. van Hattem
PVV, Eerste Kamer
Anciënniteit: 1892 dagen

Prof.dr. R.A. Koole
PvdA, Eerste Kamer
Anciënniteit: 1892 dagen

Drs. H.J. Pijlman
D66, Eerste Kamer
Anciënniteit: 1892 dagen

Mr.dr. A.G.J.M. Rombouts
CDA, Eerste Kamer
Anciënniteit: 1892 dagen

P. Schalk
SGP, Eerste Kamer
Anciënniteit: 1892 dagen

Drs. Th.W. Rietkerk
CDA, Eerste Kamer
Anciënniteit: 2258 dagen

Prof.dr. R.R. Ganzevoort
GroenLinks, Eerste Kamer
Anciënniteit: 3355 dagen

Drs. N.K. Koffeman
PvdD, Eerste Kamer
Anciënniteit: 4811 dagen

Mr. B.O. Dittrich
D66, Eerste Kamer
voorzitter
Anciënniteit: 5010 dagen

P. Rosenmöller
GroenLinks, Eerste Kamer
Anciënniteit: 5316 dagen

Drs. F.J.M. Crone
PvdA, Eerste Kamer
Anciënniteit: 5365 dagen

M.J.M. Kox
SP, Eerste Kamer
Anciënniteit: 6274 dagen