De debatten op papier

Van de debatten in de Staten-Generaal wordt op verschillende manieren verslag gedaan. De officiële verslagen van plenaire vergaderingen zijn de 'Handelingen van de Eerste en Tweede Kamer'. De medewerkers van de Dienst Verslag en Redactie zijn verantwoordelijk voor de Handelingen. Ook maken zij verslagen van verschillende commissievergaderingen. Daarbij zetten zij het gesproken woord om in geschreven taal. De Handelingen verschijnen als lijvige boekwerken in meerdere delen, maar die worden tegenwoordig nog maar door weinig mensen geraadpleegd. Sinds 1995 stellen de Staten-Generaal hun verslagen namelijk ook digitaal beschikbaar. De ongecorrigeerde versie van de Handelingen (het stenogram) staat vaak al snel online, binnen twee uur nadat de spreker tijdens het debat zijn woorden heeft uitgesproken.


Journalisten leggen verslag

Journalisten kunnen de Handelingen gebruiken als basis voor hun analyses. Zeker in het verleden gebeurde dit vaak. Vooral voor regionale dagbladen waren de officiële verslagen handig, want zij konden vaak niet zelf bij de vergadering aanwezig zijn. Media die het nieuws snel wilden presenteren, konden niet wachten op het officiële verslag. Zij moesten ervoor zorgen dat zij een eigen correspondent in Den Haag hadden. In de negentiende eeuw werd het daardoor steeds drukker op de krappe perstribune van de Tweede Kamer. Al in 1890 werd gesproken van ‘een benauwden kippenren’.


Debat Gemist

Met de verhuizing naar een nieuwe zaal in 1992 kwam er een grotere perstribune in de Tweede Kamer. Tegenwoordig is het daar echter lang niet zo druk meer als vroeger. Journalisten houden zich vaker bezig met wat er in de wandelgangen gebeurt. De plenaire debatten in de Tweede Kamer kan iedereen ook volgen via het politieke tv-kanaal van de NOS of online terugkijken op Debat Gemist. De plenaire debatten in de Eerste Kamer zijn hier terug te kijken.