Het officiële verslag van een Kamervergadering

De Handelingen zijn de schriftelijke verslagen van alle vergaderingen van de Staten-Generaal sinds 1814. De Handelingen uit de jaren 1814-1849 zijn een latere reconstructie. In die tijd werden de debatten nog niet woordelijk genoteerd, omdat men nog niet werkte met stenografie. Vanaf 1849 kregen de Staten-Generaal een Stenografische Dienst met personeel dat deze vorm van snelschrift machtig was. Pas in 2002 was de beheersing van steno niet langer verplicht voor medewerkers van de Dienst Verslag en Redactie, de opvolger van de Stenografische Dienst. De komst van moderne opnamemiddelen had het snelschrift overbodig gemaakt.


Ontoelaatbare uitspraken geschrapt

Na enkele incidenten aan het eind van de negentiende eeuw en begin twintigste eeuw groeide in de Eerste en Tweede Kamer de steun om de Voorzitter meer bevoegdheden te geven om de orde te handhaven. Vanaf 1934 kon hij ervoor zorgen dat uitspraken die hij ontoelaatbaar vond, niet in de Handelingen terechtkwamen. Deze passages werden uit de Handelingen geschrapt en kwamen als 'lijk' terecht in de zogenaamde 'lijkenkast'. Het ging daarbij bijvoorbeeld om ondemocratische uitspraken en discriminatie. In 2001 werd de schrapbepaling afgeschaft. De Voorzitters maakten er toen al jaren geen gebruik meer van, en bovendien registreerden de camera’s inmiddels ieder onvertogen woord.


Handelingenkamers

Zowel het gebouw van de Tweede Kamer als het gebouw van de Eerste Kamer heeft een speciale Handelingenkamer. Zoals de naam al aangeeft, herbergen deze ruimtes alle Handelingen van de beide Kamers, jaargang na jaargang, planken vol.


Ontvangstkamer

In de Eerste Kamer bevindt de Handelingenkamer zich tussen de fractiekamers en commissiekamers. Dit is een indrukwekkende ruimte met eikenhouten kasten en een gewelfd plafond. Vanwege haar omvang en centrale locatie wordt deze ruimte vaak gebruikt voor vergaderingen en officiële ontvangsten.


Architectonisch hoogtepunt

In het Tweede Kamergebouw behoort de kleine bibliotheek uit 1876 tegenwoordig tot de architectonische hoogtepunten van het Kamergebouw. Met haar karmozijnrode smeedijzeren balustrades, rijkversierde wenteltrap en opvallende dak van glas-in-lood is de ruimte een negentiende-eeuws juweel binnen het Kamercomplex.


Gat op plaats Handelingen 1940-1945

De plaats waar de Handelingen uit de jaren 1940-1945 hadden moeten staan is in zowel de Eerste als de Tweede Kamer bewust leeg gelaten, als zichtbare herinnering aan het feit dat het parlement tijdens de bezettingsjaren niet bijeenkwam.