Een bron van zorg

De Handelingen van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal werden in de negentiende eeuw gedrukt op papier van matige kwaliteit. In de jaren 1990 ontstond daarom zorg over de duurzaamheid van de parlementaire verslagen. Het was duidelijk dat het papier op termijn zou vergaan, waarmee een onmisbare bron voor de geschiedenis van Nederland verloren zou gaan. De Tweede Kamer sloeg daarom de handen ineen met de Koninklijke Bibliotheek. Vanaf 1999 onderzochten zij de mogelijkheden om alle Handelingen op een duurzame manier te bewaren en tegelijkertijd toegankelijker te maken. In 2003 ging vervolgens een voor die tijd uniek project van start.


Handelingen gedigitaliseerd

De Koninklijke Bibliotheek digitaliseerde honderden delen met Handelingen die zijn opgesteld voor de periode 1814-1995 (vanaf 1995 waren de parlementaire debatten reeds digitaal beschikbaar). In totaal gaat het naar schatting om zo’n 2.400.000 pagina’s. Het was de eerste keer dat de Koninklijke Bibliotheek zo’n groot digitaliseringsproject op zich nam. De Eerste en Tweede Kamer stelden hun Handelingen beschikbaar, maar bleken de serie niet helemaal compleet te hebben. Het Nationaal Archief, de Nederlandsche Bank en andere instellingen leverden de ontbrekende delen. Op deze manier ontstond voor het eerst een complete collectie voor belangstellenden, die alle debatten en stukken bovendien op woordniveau konden doorzoeken via de online database Staten-Generaal Digitaal. Daarmee voltrok zich een ware 'revolutie' in openbaarheid: burgers konden vanaf dat moment de hele parlementaire geschiedenis op hun computer thuis raadplegen.


Onmisbaar instrument voor onderzoek

Deze database is de afgelopen jaren bovendien uitgegroeid tot een onmisbaar instrument voor wetenschappers, bijvoorbeeld van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis in Nijmegen en het Parlementair Documentatiecentrum van de Universiteit Leiden. De Koninklijke Bibliotheek kon de ervaring met dit vroege digitaliseringsproject inzetten bij de verdere digitalisering van haar collectie.

Nieuwsgierig? Bezoek Staten-Generaal Digitaal