KEI
WetsvoorstellenSchriftelijke vragen

  • 19 november 2015, J. Beuving (PvdA), M.H. Bikker (ChristenUnie), D.J.H. van Dijk (SGP), J.W.M. Engels (D66), W.B. Hoekstra (CDA), H. ten Hoeve (OSF), M.A.J. Knip (VVD), N.K. Koffeman (PvdD), G. Markuszower (PVV), J.G. Nagel (50PLUS), R.F. Ruers (SP) en M.H.A. Strik (GroenLinks)
    inzake nadere vragen over het meerjarenplan van de Raad voor de rechtspraak 2015-2020 d.d. 31 augustus 2015, in vervolg op de schriftelijke vragen d.d. 25 september 2015
    pdf pdf
    aanhangsels 2015-2016, nr. 6 (antwoord ontvangen op: 21 januari 2016)

Toezeggingen