Plenair Van Meenen bij stemming moties Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectieVerslag van de vergadering van 26 maart 2024 (2023/2024 nr. 25)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 18.56 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Meenen i (D66):

Voorzitter, die stemverklaring gaat ook over de wet. Het is het een of het ander vanavond. Sommigen zijn vanavond op zoek naar zekerheden. Die zijn voor de toekomst altijd moeilijk te geven, zeg ik toch ook maar tegen de heer Petersen. Maar één ding is zeker: er is arbeidsmarktdiscriminatie. Eén ding is zeker: ieder mens in Nederland heeft gelijke kansen. Discriminatie, en in het bijzonder arbeidsdiscriminatie, is een gruwelijk kwaad. Vanavond hebben we de gelegenheid om daar iets tegen te doen. Niets doen is voor D66 beslist geen optie. We hadden liever gezien dat de wet voor alle betrokkenen op de arbeidsmarkt zou gelden. Dat is door allerlei begrijpelijke omstandigheden niet het geval. Desondanks is het voor ons een wet met een grote waarde, die we van harte zullen steunen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Meenen. Dan mevrouw Van Aelst namens de SP.