Plenair Van Meenen bij stemming over moties, ingediend bij de interpellatie-Van Langen-Visbeek over de invoering van de OmgevingswetVerslag van de vergadering van 5 december 2023 (2023/2024 nr. 10)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.39 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Meenen i (D66):

Voorzitter, dank u wel. Ik heb tijdens dat debat uitgebreid met de minister van gedachten mogen wisselen over de betekenis van deze motie, met name het derde dictum, waarbij het gevoel heel sterk heerst dat het een soort openeinderegeling is. De minister heeft bezworen dat dat niet het geval is en heeft gezegd: de duiding van dat onderdeel betekent dat wij schouder aan schouder staan met de andere overheden. Dat wil mijn fractie ook, schouder aan schouder staan. Met die interpretatie, maar dan ook alleen met díé interpretatie, kunnen wij voor deze motie stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Meenen. Dan de heer Hartog namens Volt.