Plenair Van Meenen bij stemming Tijdelijke wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijsVerslag van de vergadering van 3 oktober 2023 (2023/2024 nr. 02)

Status: gerectificeerd

Aanvang: 13.38 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Meenen i (D66):

Voorzitter. Elk kind dat in Nederland is, heeft recht op onderwijs, ook deze kinderen. Ik heb vorige week namens GroenLinks, PvdA en Volt hier mogen staan om dat recht te verdedigen. Daar kan geen ander recht, in de Grondwet of waar dan ook, tegenop. Alle kinderen in Nederland, ongeacht hoe je naar asiel en migratie kijkt, hebben dat recht. Deze wet helpt om duizenden kinderen die nu geen onderwijs krijgen, dat recht te geven. Daarom stemmen mijn fractie en ongetwijfeld ook de andere fracties namens wie ik mocht spreken, van harte voor deze wet.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Meenen. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Ik verzoek de leden zo dadelijk duidelijk hun stem met het woord "voor" dan wel "tegen" uit te brengen, zonder enige bijvoeging.