Plenair Verkerk bij stemming moties Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19Verslag van de vergadering van 30 november 2021 (2021/2022 nr. 8)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.42 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Verkerk (ChristenUnie):

Dank u wel, voorzitter. Ik zou graag een stemverklaring over twee moties willen geven. Als eerste: de fractie van de ChristenUnie staat sympathiek tegenover de motie-Nanninga. Echter, in de afgelopen weken heeft het kabinet de factoren waarop het stuurt expliciet gemaakt, recentelijk nog in de nota naar aanleiding van het verslag over de Wet inzet coronatoegangsbewijzen bij niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening. Daarmee is deze motie overbodig en zullen we ook tegenstemmen.

De motie-Van der Voort c.s. onder de letter L sluit mooi aan bij een eerdere toezegging van minister Ollongren aan collega Prins en ondergetekende over informatie en desinformatie. Wij zullen deze motie dan ook steunen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Verkerk. Mevrouw Nanninga, namens de fractie Nanninga.