Plenair Van Apeldoorn bij stemming Incidentele suppletoire begroting inzake Herstel ToeslagenVerslag van de vergadering van 2 maart 2021 (2020/2021 nr. 27)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.49 uur


De heer Van Apeldoorn (SP):

Voorzitter. We stemmen zo dadelijk over een wetsvoorstel dat historisch te noemen is, in zoverre dat het gaat om compensatie voor een ongekend onrecht dat tienduizenden ouders is aangedaan. Het gaat daarbij ook om het ongekende bedrag van meer dan 1,5 miljard euro. Het is terecht en heel hard nodig dat dit onrecht nu eindelijk hersteld wordt. Dat dat gebeurt, hebben we vooral te danken aan de ouders zelf en aan de vele slachtoffers die massaal zijn opgestaan en die duidelijk hebben gemaakt aan de politiek dat zij dit niet over hun kant laten gaan.

Wij blijven wel twijfels houden over de juridische houdbaarheid van met name de zogenoemde pauzeknop en ook over aspecten van de €30.000-regeling zelf. Maar het belangrijkste is dat de dure plicht die de staatssecretaris, de regering, nu is aangegaan, ook wordt nagekomen en dat deze belofte wel wordt waargemaakt. Daarom zullen wij de regering aan die belofte houden en voor het wetsvoorstel stemmen.

Dank.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Apeldoorn. Dan de heer Rietkerk namens het CDA.