Plenair Van Hattem bij stemming Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19Verslag van de vergadering van 19 februari 2021 (2020/2021 nr. 24)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 21.46 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Hattem (PVV):

Voorzitter. Zoals eerder gesteld acht de PVV-fractie deze wet disproportioneel, in lijn met wat eerder door de rechtbank is aangegeven. Het biedt geen effectief middel in de strijd tegen de coronapandemie. De avondklok is derhalve onwenselijk. Daarom zal de PVV-fractie tegen dit wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Hattem. Zijn er aan deze zijde nog leden die een stemverklaring willen afleggen? Dat is niet het geval. Mevrouw De Boer namens GroenLinks.