Plenair Oomen-Ruijten bij stemming Inkomensgrens van het kindgebonden budget voor parenVerslag van de vergadering van 9 juli 2019 (2018/2019 nr. 38)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 19.40 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA):

Voorzitter. Ik realiseer me zeer dat mijn collega's een enorme druk op mij leggen omdat ze naar de Noenzaal willen. Hoe dan ook, als ik het kort moet doen: het is mooi nieuws. Nog veel mooier nieuws is er voor alle burgers die met het goedkeuren van deze wet, zoals de CDA-fractie wil doen, veel verbeteringen geboden krijgen. Het wetsvoorstel biedt verbeteringen voor tweeoudergezinnen, maar er komen ook gezinstoeslagen voor mensen in de middengroepen. Daarover zijn wij zeer verheugd. Dat heb ik vanmorgen ook al gezegd.

Voorzitter. Ik stel vast dat de 420 miljoen herstel, zoals net nog een keer is bevestigd is door de staatssecretaris, ook los van het aannemen van deze wet gedaan zal worden. Ik vind dat de staatssecretaris ten aanzien van het in werking stellen van de wet een chique oplossing heeft gekozen. Ik heb vanochtend gevraagd of het mogelijk was bepaalde artikelen buiten werking te stellen. Dat is niet mogelijk. Maar het is prima dat de hele wet naar het Staatsblad gaat op het moment dat we alles hebben afgewerkt. Fijn.

De voorzitter:

Dank u voor uw stemverklaring. Dan mevrouw Sent.