Plenair Ten Hoeve bij stemming Wet ter Bescherming KoopvaardijVerslag van de vergadering van 19 maart 2019 (2018/2019 nr. 22)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.53 uur


De heer Ten Hoeve (OSF):

Voorzitter. Ik heb niet aan het debat deelgenomen; vandaar een korte stemverklaring. Het uitgangspunt is het geweldsmonopolie van de overheid, maar wanneer blijkt dat de overheid de bescherming die ze haar burgers moet bieden in de praktijk niet overal waar kan maken, dan zijn gecontroleerde alternatieven te overwegen. In dit geval is dat verantwoord, denk ik.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Ten Hoeve. Mevrouw Vlietstra.