Plenair Kuiper bij stemming Interoperabiliteit spoorwegsysteem in EUVerslag van de vergadering van 29 januari 2019 (2018/2019 nr. 16)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.51 uur


De heer Kuiper (ChristenUnie):

Voorzitter. In het debat van vorige week heeft mijn fractie zorgen geuit over het ontstaan van een geliberaliseerde Europese spoorwegruimte waarin nationale overheden de grip verliezen op wat er op het eigen railnet gebeurt. Die zorgen zijn niet geheel weg, want dit is de tendens van dit Vierde Spoorwegpakket. De staatssecretaris heeft duidelijk weten te maken dat Nederland de ruimte houdt eigen keuzes te maken en daarvoor ook geen goedkeuring behoeft vanuit Brussel. Ook hebben we gemerkt dat het de brede inzet is om de ordening op het spoor die ons voor ogen staat te behouden met NS als vervoerder op het ongedeelde hoofdnet. We geven aan het voorstel daarom het voordeel van de twijfel en zullen het steunen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Kuiper. Meneer Binnema.